آهنگ 3 بعدی Can We Kiss Forever از Kina & Adriana Proenza

متن آهنگ Can We Kiss Forever

 

I tried to reach you, I can’t hide

من تلاش کردم به تو برسم، نمیتونم پنهانش کنم

How strong’s the feeling when we dive

چقدر قویه احساسی که داریم وقتی میپریم

Across the ocean of my mind

توی سمت دیگه‌ی اقیانوس ذهنم

My wounds are healing with the salt

زخم‌هام دارن با نمک درمان میشن

All my senses intensify

تمام احساساتم به جوش و خروش درمیان

Whenever you and I, we dive

هر زمانی که من و تو میپریم

Across the ocean of my mind

توی سمت دیگه‌ی اقیانوس ذهنم

But in the end I drown, you pushed me down down

ولی در آخر من غرق میشم، تو منو به سمت پایین کشیدی

You pushed me down, down

تو منو به سمت پایین کشیدی، پایین

All this shame

تمام این حس شرم

When you called my name

وقتی اسممو صدا میزنی

I felt pain

من دردو احساس کردم

When you came

وقتی که تو اومدی

دانلود – Download

آهنگ بیشتر – More Songs

با هندزفری یا هدفون گوش کنید

Use headphones or handsfree

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *