آهنگ 3 بعدی Get You The Moon از Kina & SNØW

متن آهنگ Get You The Moon

You gave me a shoulder when I needed it

تو به من شونه ات رو دادى زمانى که بهش نیاز داشتم

You showed the love when I wasn’t feeling it

تو عشق رو به من نشون دادی زمانی که احساسش نمیکردم

You helped me fight when I was giving in

تو کمکم کردی بجنگم وقتی من داشتم جون میدادم

You you made me laugh when I was losing it

تو منو میخندوندی زمانی که من اونو باخته بودم

‘Cause you are, you are

چون تو هستى ،تو هستى

The reason why I’m still hanging on

دلیل اینکه به زندگی ادامه میدم تو هستی

Cause you are, you are

چون تو هستى ،تو هستى

The reason why my head is still above water

تو دلیل این هستی که من سرمو از آب بالا میارم (از غرق شدن نجات پیدا میکنم)

And if I could ide Get You the Moon I give it to you

و اگه مى تونستم تو رو به ماه مى بردم و اونو به تو مى دادم

And if I could I’d Get You the Moon

و اگه میتونستم ماه رو بهت میدادم

And give it to you

و مى دادمش به تو

And if death was coming for you

و اگه مرگ بیاد سراغت

I’d give my life for you

من زندگیم رو برای تو میدم

Cause you are, you are

چون تو هستى ،تو هستى

The reason why I’m still hanging on

دلیل این هستی که من هنوز به زندگی ادامه میدم

Cause you are, you are

چون تو هستى ،تو هستى

The reason why my head is still above water

تو دلیلی هستی که من سرمو از آب بالا میارم (بیرون میارم)

And if I could I’d Get You the Moon

و اگه میتونستم ماه رو بهت میدادم

And give it to you

و مى دادمش به تو

And if death was coming for you

و اگه مرگ بیاد سراغت

I’d give my life for you

من زندگیم رو برای تو دادم

Cause you are, you are

چون تو هستى ،تو هستى

Oh you are

اره خود تو

Oh you are

اره خود تو

You are…

تو…

Cause you are, you are

چون تو هستى ،تو هستى

The reason why I’m still hanging on

دلیل این هستی که من هنوز به زندگی ادامه میدم

Cause you are, you are

چون تو هستى ،تو هستى

The reason why my head is still above water

تو دلیلی هستی که باعث میشه سرمو از آب بیرون بیارم

And if I could I’d Get You the Moon

و اگه میتونستم ماه رو بهت میدادم

And give it to you

و مى دادمش به تو

And if death was coming for you

و اگه مرگ بیاد سراغت

I’d give my life for you

من زندگیم رو برای تو دادم

دانلود – Download

کانال تلگرام – Telegram Channel

با هندزفری یا هدفون گوش کنید

Use headphone or handsfree

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *