آهنگ 3 بعدی Love Story از Taylor Swift

متن آهنگ Love Story

We were both young when I first saw you

اولین باری که دیدمت هر دو ما جوون بودیم

I close my eyes and the flashback starts

چشم هام رو بستم و برگشتن به گذشته شروع می شه

I’m standing there on a balcony in summer air

من تو هوای تابستونی اونجا رو بالکون ایستادم

See the lights, see the party, the ball gowns

نورها رو می بینم، جشن رو می بینم، لباس های رقص رو

See you make your way through the crowd

تو رو میبینم که از میان جمعیت عبور میکنی

And say hello

و می گم سلام

Little did I know

یک چیزای (کمی) ازت میدونستم

That you were Romeo, you were throwing pebbles

که رومئو بودی، داشتی سنگ ریزه پرت می کردی

And my daddy said, stay away from Juliet

و بابام گفته بود “از ژوليت فاصله بگير”

And I was crying on the staircase

و من روی پله ها داشتم گریه می کردم

Begging you please don’t go

التماس میکردم “لطفٱ نرو”

And I said

و گفتم…

Romeo take me somewhere we can be alone

رومئو منو به جایی ببر که بتونیم تنها باشیم

I’ll be waiting

منتظرت میمونم

All that’s left to do is run

و تنها راهی که برامون می مونه فراره

You’ll be the prince and I’ll be the princess

تو میشی شاهزاده و من میشم شاه دخت

It’s a Love Story, baby, just say yes

این یک داستان عاشقانه است عزیزکم، فقط بگو … بله

So I sneak out to the garden to see you

پس یواشکی میام باغ که ببینمت

We keep quiet ’cause we’re dead if they knew

سکوت می کنیم چون اگه بفهمند ما رو خواهند کشت

So close your eyes

پس چشماتو ببند

Escape this town for a little while

واسه چند لحظه هم که شده از این شهر فرار کنیم

‘Cause you were Romeo

چون تو رومئو بودی

I was a scarlet letter

و من مایه ی شرمساری (سر افکندگی ) خانواده ام بودم

And my daddy said stay away from Juliet

و بابام گفته بود “از ژوليت فاصله بگير”

But you were everything to me

اما تو برام همه چیز بودی

I was begging you please don’t go

التماس میکردم “لطفا نرو”

And I said

و گفتم…

Romeo, take me somewhere we can be alone

رومئو منو به جایی ببر که بتونیم تنها باشیم

I’ll be waiting

منتظرت میمونم

All that’s left to do is run

و تنها راهی که برامون می مونه فراره

You’ll be the prince, and I’ll be the princess

تو میشی شاهزاده و من میشم شاه دخت

دانلود – Download

آهنگ بیشتر – More Songs

با هندزفری یا هدفون گوش کنید

Use headphone or handsfree

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 2 =