آهنگ 3 بعدی Overwhelmed از Royal & the Serpent

متن آهنگ Overwhelmed

Turn off the T.V

تلویزیون رو خاموش میکنم

It’s starting to freak me

داره روانیم میکنه

Out it’s so loud

صداش خیلی زیاده

It’s like my ears are bleeding

مثل اینه که گوشام دارن خونریزی میکنن

What am I feeling?

من چه چیزی رو حس میکنم؟

Can’t look at the ceiling

نمیتونم به سقف نگاه کنم

The light is so bright

نور ها خیلی درخشان هستن

It’s like I’m overheating

انگار بیش از حد دارم گرم میشم

This mind isn’t mine

این عقل مال من نیست

Who am I to judge?

من کی هستم که بخوام قضاوت کنم؟

Oh I should be fine

من باید خوب باشم

But it’s all too much

ولی همه چی بیش از حده

I get overwhelmed so easily

خیلی راحت دست پاچه میشم

My anxiety creeps inside of me

اظطراب ، درونم میخزه

Makes it hard to breathe

کاری میکنه که به سختی نفس بکشم

What’s come over me

چی داره به سرم میاد

Feels like I’m somebody else

حس میکنم یه نفر دیگه ام

I get overwhelmed so easily

به راحتی دست پاچه میشم

My anxiety keeps me silent

اظطراب ، منو ساکت نگه میداره

When I try to speak

وقتی تلاش میکنم که صحبت کنم

What’s come over me

چی داره به سرم میاد

Feels like I’m somebody else

حس میکنم یه نفر دیگه ام

I get overwhelmed

دست پاچه میشم

All of these faces

همه این ادما

Who don’t know what space is

کسایی که نمیدونن فضا چیه

And crowds are shut down

و ازدحام که کم میشه

I’m overstimulated

من بیش از حد تحریک شدم

Nobody gets it

هیچکس اینو نمیفهمه

Say I’m too sensitive

میگن من خیلی حساسم

I can’t listen cause I’m eyeing the exits

نمیتونم بشنوم چون به خروجی ها چشم بستم

دانلود – Download

آهنگ بیشتر – More Songs

با هندزفری یا هدفون گوش کنید

Use headphone or handsfree

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *