آهنگ 3 بعدی Part Of Me از Katy Perry

متن آهنگ Part Of Me

Days like this I want to drive away

تو همچین روزهایی دلم میخواد که ماشینمو بردارمو برم

Pack my bags and watch your shadow fade

وسایلمو جمع کنم و سایه ی تو رو تماشا کنم که ناپدید میشه

You chewed me up and spit me out

تو منو جویدی و بعدش پرتم کردی بیرون

Like I was poison in your mouth

انگار سم بودم تو دهنت

You took my light, you drained me down

تو نورمو گرفتی ذره ذره آبم کردی

But that was then, and this is now

این واسه گذشته بود و حالا همه چیز فرق کرده

Now look at me

حالا نگام کن

This is the Part of Me

این بخشی از وجود منه

That you’re never gonna ever take away from me, no

این بخشی از وجود منه که تو هرگز نمیتونی ازم بگیریش نه

This is the Part of Me

این بخشی از وجود منه

That you’re never gonna ever take away from me, no

این بخشی از وجود منه که تو هرگز نمیتونی ازم بگیریش نه

Throw your sticks and your stones

نیش و کنایه هاتو بهم پرت کن

Throw your bombs and your blows

بمب ها و مواد منفجره ات رو به سمتم پرتاب کن

But you’re not gonna break my soul

اما تو هرگز نمیتونی روح منو بشکنی

This is the Part of Me

این بخشی از وجود منه

That you’re never gonna ever take away from me, no

این بخشی از وجود منه که تو هرگز نمیتونی ازم بگیریش نه

I just wanna throw my phone away

فقط دلم میخواد که تلفنمو بندازم دور

Find out who is really there for me

و ببینم که چه کسی واقعا پیشم میمونه

You ripped me off, your love was cheap

جون تو به من خیانت کردی عشق تو پست بود

Was always tearing at the seams

همیشه مزخرف به نظر میرسید

I fell deep, and you let me down

من سقوط عمیقی داشتم، و تو گذاشتی به پایین سقوط کنم

But that was then, and this is now

این واسه گذشته بود و حالا همه چیز فرق کرده

Now look at me

حالا نگام کن

This is the Part of Me

این بخشی از وجود منه

That you’re never gonna ever take away from me, no

این بخشی از وجود منه که تو هرگز نمیتونی ازم بگیریش نه

This is the Part of Me

این بخشی از وجود منه

That you’re never gonna ever take away from me, no

این بخشی از وجود منه که تو هرگز نمیتونی ازم بگیریش نه

Throw your sticks and your stones

نیش و کنایه هاتو بهم پرت کن

Throw your bombs and your blows

بمب ها و مواد منفجره ات رو به سمتم پرتاب کن

But you’re not gonna break my soul

اما تو هرگز نمیتونی روح منو بشکنی

This is the Part of Me

این بخشی از وجود منه

دانلود – Download

آهنگ بیشتر – More Songs

با هندزفری یا هدفون گوش کنید

Use headphone or handsfree

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *