آهنگ 3 بعدی Rockstar از DaBaby

متن آهنگ Rockstar

Woo, woo

ووو،ووو

I pull up like

من خودمو بالا میکشم شبیه

How you pull up, Baby? How you pull up? (Oh, oh, oh)

چجوری خودتو بالا میکشی،عزیز؟چجوری خودتو بالا میکشی؟

How you pull up? I pull up (Woo, Seth in the kitchen)

چجوری خودتو بالا میکشی؟ من بالا میکشم

Let’s go

برن بریم

Brand new Lamborghini, f–k a cop car

لامبورگینی مدل جدید، لعنت به ماشین پلیس

With the pistol on my hip like I’m a cop (Yeah, yeah, yeah)

با یه تفنگ به کمرم انگار که پلیسم

Have you ever met a real nigga rockstar?

آیا تو تاحالا یه راک استار واقعی رو دیدی؟

This ain’t no guitar, b–h, this a Glock (Woo)

این اصن گیتار نیست، عوضی، این گلاکه (اسم تفنگ دستی)

My Glock told me to promise you gon’ squeeze me (Woo)

گلاک من بهم گفت که قول بده که منو فشار بدی

You better let me go the day you need me (Woo)

تو بهتره که بزاری برم روزی که بهم نیاز داری

Soon as you up me on that nigga, get to bustin’ (Woo)

به محض اینکه مرا روی آن کاکا سیاه بلند کنی ، شلوغش میکنم

And if I ain’t enough, go get the chop

و اگه من کافی نیستم، خُردش کن

It’s safe to say I earned it

به جرئت می تونم بگم من به دستش آوردم

Ain’t a nigga gave me nothin’ (Yeah, yeah, yeah)

یه کاکاسیاه به من هیچی نداده (آره، آره، آره)

I’m ready to hop out on a nigga, get to bustin’

من آماده ام برای ناامیدی از روی یک کاکاسیاه، تا شلوغش کنم

Know you heard me say, “You play, you lay”

می دونم که شنیدی میگم، تو بازی می کنی، تو دراز می کشی

Don’t make me push the button

مجبورم نکن دست بذارم رو نقطه ضعفت

Full of pain, dropped enough tears to fill up a f–in’ bucket

پر از درد، به اندازه ی کافی اشک واست ریخت که یه سبد رو پر کنه

Goin’ for buckets, I bought a chopper

میرم تو سبدها، یه هلی کوپتر خریدم

I got a big drum, it hold a 100, ain’t goin’ for nothin’

به طبل بزرگ خریدم، اون صدتارو نگه میداره، برای هیچی نمیره

I’m ready to air it out on all these niggas, I can see ’em runnin’

من آماده ام برای همه ی این کاکاسیاها پخش کنم، میتونم ببینم که دارن فرار میکنن

Just talked to my mama

فقط با مادرم صبحت کردم

She hit me on FaceTime just to check up on me and my brother

اون بامن تو فیس تایم تماس میگیره فقط واسه اینکه من و داداشم رو چک کنه

I’m really the baby, she know that her youngest son

من واقعا بچه ام، اون میدونه ک پسر کوچیکه اش

Was always guaranteed to get the money (Okay, let’s go)

همیشه واسه پول گرفتن تضمین شده است (همیشه پول داره) (باشه بزن بریم)

She know that her baby boy was always guaranteed to get the loot

اون میدونه ک پسر بچه اش همیشه برای دزدی تضمین شده است

She know what I do, she know ‘fore I run from a nigga

اون میدونه چیکار میکنم، اون میدونه ک من از کاکاسیاه فراریم

I’ma pull it out and shoot (Boom)

پس می کشمش بیرون و شلیک میکنم (بوم)

PTSD, I’m always waking up in cold sweats like I got the flu

پی تی اس دی، من همیشه با عرق سرد بیدار میشم انگار سرما خوردم

My daughter a G

دخترم ای جی

She saw me kill a nigga in front of her before the age of two

دید که یه کاکاسیاه رو کشتم مقابل چشماش وقتی ک هنوز دوسالشم نشده بود

And I’ll kill another nigga too

و من یه نیگا دیگه رو هم خواهم کشت

‘Fore I let another nigga do somethin’ to you

من اجازه میدم اون کاکاسیاهه دیگه کاری واست بکنه

Long as you know that, don’t let nobody tell you different

تاوقتی اینو میدونی اجازه نده یکی دیگه چیز متفاوتی بهت بگه

Daddy love you (Yeah, yeah)

بابایی دوستت داره (آره آره)

Let’s go

برن بریم

Brand new Lamborghini, f–k a cop car

لامبورگینی مدل جدید،لعنت به ماشین پلیس

With the pistol on my hip like I’m a cop (Yeah, yeah, yeah)

با یه تفنگ به کمرم انگار که پلیسم

Have you ever met a real nigga rockstar?

آیا تو تاحالا یه راک استار واقعی رو دیدی؟

دانلود – Download

آهنگ بیشتر – More Songs

با هندزفری یا هدفون گوش کنید

Use headphone or handsfree

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 − 7 =