آهنگ 3 بعدی Stereo Love از Edward Maya

متن آهنگ Stereo Love

When you’re gonna stop breaking my heart

کی میخوای دست از شکستن قلب من برداری؟

I don’t wanna be another one

من نمیخوام کس دیگه ای باشم

Paying for the things I never done

تقاس کارهایی رو پس میدم که هیچوقت انجام ندادم

Don’t let go,

نذار از دست بره

Don’t let go

نذار از دست بره

To my love.

نذار عشقم از دست بره

Can I get to your soul?

آیا میتونم به روح تو دست پیدا کنم؟

Can you get to my thought?

آیا تو میتونم به افکار من دست پیدا کنی؟

Can we promise we won’t let go?

میتونیم قول بدیم که نمیذاریم از دست بره؟

All the things that I need

تمام چیز هایی که من احتیاج دارم

All the things that you need

تمام چیزهایی که تو احتیاج داری

You can make it feel so real.

تو میتونی یه کاری کنی که خیلی واقعی به نظر بیاد

Cuz you can’t deny

چون تو نمیتونی انکارش کنی

You’ve blown my mind

تو ذهن منو منفجر کردی

When I touch your body

وقتی بدن تورو لمس میکنم

I feel I’m loosing control

احساس میکنم که دارم کنترلمو از دست میدم

Cuz you can’t deny

چون تو نمیتونی انکارش کنی

You’ve blown my mind

تو ذهن منو منفجر کردی

When I see you baby

وقتی تورو میبینم عزیزم

I just don’t wanna let go.

فقط نمیخوام بذارم از دست بره

I hate to see you cry

من متنفرم که تورو گریان ببینم

Your smile is a beautiful lie

لبخند تو دروغ قشنگیه

I hate to see you cry

متنفرم که تورو گریان ببینم

My love is dying inside

عشق من داره در درونم میمیره

I can fix all those lies

من میتونم تمام اون دروغ هارو درست کنم

Oh baby, baby I run, but I’m running to you

اوه عزیزم،عزیزم، من دارم میدوم! اما به سمت تو میدوم

You won’t see me cry, I’m hiding inside

تو منو گریان نمیبینی

My heart is in pain but I’m smiling for you

قلبم درد میکنه اما به خاطر تو لبخند میزنم

Can I get to your soul?

آیا میتونم به روح تو دست پیدا کنم؟

Can you get to my thought?

آیا تو میتونی به افکار من دست پیدا کنی؟

Can we promise we won’t let go?

آیا ما میتونیم قول بدیم که نمیذاریم از دست بره؟

All the things that I need

تمام چیزهایی که من احتیاج دارم

All the things that you need

تمام چیزهایی که تو احتیاج داری

You can make it feel so real.

میتونی یه کاری کنی که خیلی واقعی به چشم بیاد

Cuz you can’t deny

چون تو نمیتونی پنهانش کنی

You’ve blown my mind

تو ذهن منو منفجر کردی

When I touch your body

وقتی بدن تورو لمس میکنم

I feel I’m loosing control

احساس میکنم که دارم کنترلمو از دست میدم

Cuz you can’t deny

چون تو نمیتونی انکارش کنی

You’ve blown my mind

تو ذهن منو منفجر کردی

When I see you baby

وقتی تورو میبینم عزیزم

I just don’t wanna let go.

فقط نمیخوام بذارم از دست بره

When you’re gonna stop breaking my heart

کی میخوای دست از شکستن قلبم برداری؟

Don’t let go,

نذار از دست بره

Don’t let go

نذار از دست بره

To my love.

نذار عشقم از دست بره

I hate to see you cry, your smile is a beautiful lie

متنفرم که تورو گریان ببینم، لبخند تو دروغ قشنگیه

I hate to see you cry, my love is dying inside

متنفرم که تورو گریان ببینم، عشقم داره در وجودم میمیره

I can fix all those lies

من میتونم تمام اون دروغ هارو درست کنم

Oh baby, baby I run, but I’m running to you

اوه عزیزم، عزیزم من دارم میدوم، اما به سمت تو میدوم

You won’t see me cry, I’m hiding inside

تو منو گریان نمیبینی، من در وجودم قایم میشم

My heart is in pain but I’m smiling for you

قلب من پر از درده اما دارم به خاطر تو لبخند میزنم

Oh baby I’ve tried to make the things right,

اوه عزیزم من سعی کردم چیزهارو درست کنم

I need you more than air when I’m not with you,

من به تو بیشتر از هوا احتیاج دارم، وقتی که با تو نیستم

Please don’t ask me why, just kiss me this time

خواهش میکنم ازم نپرس چرا، فقط اینبار منو ببوس

My only dream is about you and I

تنها رویای من راجع منو توئه

دانلود – Download

آهنگ بیشتر – More Songs

با هندزفری یا هدفون گوش کنید

Use headphone or handsfree

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *