آهنگ 3 بعدی X.O از The Limba & Andro

متن آهنگ X.O

Ты что-то хочешь узнать

تو میخوای یچیزاییو بفهمی

Знаю, что тебя выдаёт

من میدونم چی باعث میشه بیخیال بشی

Твой недопитый бокал (я-я-я)

اون شیشه ی شراب ناتمومت

А может пора уже сдаться? (У-у)

شاید دیگه وقتش باشه که تسلیم بشی

У тебя ко мне странный вопрос

تو سوال عجیبی پرسیدی

Я не вижу в нём смысла

من هیچ منطقی پشت این سوال نمیبینم

До тебя до сих пор не дошло (сей, е)

هنوز متوجه هیچی نشدی

Ты сегодня завышаешь планку (пр-р-р)

تو امروز خیلی خطرناک شدی

Вывернула меня на изнанку (skrrt)

تو منو دگرگون کردی

Тебе нужен я или Limba

تو به من احتیاج دار ی یا لیمبا

Baby, ты не играешь не по рангу

عز یزم، تو دار ی بالا تر از لولت باز ی میکنی

Её бокал полон X.O, она скрывает своё лицо

لیوان اون دختر پر از ایکس او عه و همش صورتشو پنهون میکنه

Я не причём, это твой vibe, это твой vibe

من کار ی باهاش ندارم, این احساس مال توعه

Это твой vibe, это твой vibe

احساس مال توعه، این حس مال توعه

Её бокал полон X.O, она скрывает своё лицо

لیوان اون دختر پر از ایکس او عه و همش صورتشو پنهون میکنه

Я не причём, это твой vibe, это твой vibe

من کار ی باهاش ندارم, این احساس مال توعه

Это твой vibe, это твой vibe

احساس مال توعه، این حس مال توعه

Я уже тебя не понимал

من تورو درک نمیکنم

Ты, ты ходила очень далеко (ха)

تو خیلی دور میشی

Я чувствую твой перегар (ха)

نفس هات که بوی الکل میده رو حس میکنم

Походу, тебе очень хорошо

اهسته راه برو، خوش بگذرون

Нажми на play, я сохранил ту ночь

بزن روی پخش، من فیلمشو نکه داشتم

Чтобы ты не забывала

تا تو امشبو فراموش نکنی

Какой день провела со мной

تو یه روز باهام وقت گزروندی )فقط برای یروز باهام بودی(

Не хотел здесь оставить тебя одну

ولی من نمیخوام تورو تنها بزارم

И каждый день я думал о тебе

من هر روز به تو فکر میکردم

Мысли мои заставляют раздеть

توی افکارم ، تورو برهنه میبینم

Верь мне в темноте

نترس، توی تار یکی

Всё в моих руках, baby

همه چیز توی دستای منه عشقم

Ты играешь близко и я

تو راز دار ی میکنی و من

Выпиваю быстро мой яд

زهر رو سر یع مینوشم

Лови мои искры

اتیش منو بگیر

Сияй, сияй, сияй

و با نور اون بدرخش، بدرخش، بدرخش

Её бокал полон X.O, она скрывает своё лицо

لیوان اون دختر پر از ایکس او عه و همش صورتشو پنهون میکنه

Я не причём, это твой vibe, это твой vibe

من کار ی باهاش ندارم, این احساس مال توعه

Это твой vibe, это твой vibe

احساس مال توعه، این حس مال توعه

Её бокал полон X.O, она скрывает своё лицо

لیوان اون دختر پر از ایکس او عه و همش صورتشو پنهون میکنه

Я не причём, это твой vibe, это твой vibe

من کار ی باهاش ندارم, این احساس مال توعه

Это твой vibe, это твой vibe

احساس مال توعه، این حس مال توعه

Её бокал полон X.O, она скрывает своё лицо

لیوان اون دختر پر از ایکس او عه و همش صورتشو پنهون میکنه

Я не причём, это твой vibe, это твой vibe

من کار ی باهاش ندارم, این احساس مال توعه

Это твой vibe, это твой vibe

احساس مال توعه، این حس مال توعه

Ты что-то хочешь узнать

تو میخوای یچیز یو بدونی

Твой vibe, это твой vibe

حس و حال تو، این احساس توعه

Искры, сияй, сияй, сияй

جرقه، درخشش، درخشش درخشش

دانلود – Download

آهنگ بیشتر – More Songs

با هندزفری یا هدفون گوش کنید

Use headphone or handsfree

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *